Pouki yon konferans konsa?

Nou konstate ke ekonomi mondyal la vini pi dijitalize chak jou k'ap pase, men ayisyen manke tire avantaj de anpil opòtinite ke sa prezante. Youn nan pi gwo rezon se paske ayisyen manke fòme e enfòme sou yon seri de sijè ke nouvèl ekonomi sa egzije.

Nou, nan RETBRANCHE ACADEMY, nou bouke wè konpatriòt nou toujou nan ke kamyonèt la, fwa sa nou di nou pap dòmi deyò.

Konferans sa se yon "sonnette d'alarme" pou di tout ayisyen reveye nou, kale je nou, nou ka reyisi ansanm, nou dwe reyisi ansanm.
Header image

Men yon ide de kòman Konferans lan ap ye

Ou kapab patisipe nan tout seyans ki enterese w yo

08:30 - 09:00
🚀 ENtWODIKSYON
Moman pou swete w byenvini, epi fè konesans ak manb fondatè RetBranche Academy.

Co-founder RetBranche Academy

Nahael Mele

09:00 - 09:35
Blockchain

Opòtinite teknoloji blockchain nan genyen, kòman ayisyen tout kote kapab pwofite de : Metaverse, Web3...

Chairman of the Captain Haiti Foundation.

Nandy Martin - CaptainHaiti

09:40 - 10:15
Edikasyon anliy

Tout bagay posib jodi a pou aprann sou entènèt la, kòman Ayisyen kapab itilize modèl edikasyon sa a pou yo aprann pi byen, pou ogmante konesans yo nan kèlkeswa domèn nan.


Guest Speaker

10:20 - 10:55
Youtube  🎉

Kòman pou itilize YouTube pou fè revni semi pasif pandan w'ap bati brand ou ak repitasyon ou nan domèn ki enterese ou.

Antreprenè, Kreyatè
Youtuber

Love Vanessa Joseph

11:00 - 11:35
Trading

Ou ta renmen aprann trade mache finansye yo (Forex, Stock Market, Crypto, Commodities, etc.)? Ou ta renmen vini yon trader PRO? Eben kòmanse la...


Guest Speaker

11:40 - 12:15
Teknoloji kont koripsyon

Itilize Teknoloji pou konbat, diminye, elimine koripsyon

Tekonoloji pou ayisyen


Guest Speaker

12:20 - 12:55
Influencer marketing

Gwo bout tonton teknik pou grandi enflyans ou gras ak rezo sosyo nan sektè aktivite pa'w la pou grandi biznis ou e jenere plis revni.

Enfliyansè, Antreprenè

Guest Speaker

13:00 - 13:35
Travay a distans  🎉

Itilize entènèt la pou'w ofri sèvis ou, epi jwenn job pou'w travay nenpòt kote ou ye.

Freelancer, Graphic Designer

Hilaire Jean Max

13:40 - 14:15
PG | Rewards

Platfòm kat vityèl VISA prepeye pou transfere epi resevwa lajan ak majorite metòd pèman ki egziste yo.

Devlopè logisyèl, Antreprenè
Fondatè PG Ecom

Esterling Accime

14:15 - 14:30
Rezilta & Distribisyon Prim a Sila ki Genyen Nan Konkou a

Kofondatè RetBranche Academy

James Lissaint

Rankontre Entèvenan yo

Entèvenan nou yo

Kreyatè, Antreprenè, Devlopè, Travayè Endepandan, Enfliyansè
Maitre de Ceremonie
-
Nandy Martin - CaptainHaiti
Chairman of the Captain Haiti Foundation.
Featured in Coin Telegraph, Miami Herald, Miami New Times.
Founder of $LittleHaitiCoin, LittleHaitiNFT and LittleHaiti DAO
Esterling Accime
Devlopè logisyèl, Antreprenè
Founder of PGECOM
Love Vanessa Joseph
Antreprenè, Kreyatè
Youtuber
LoveAfro by Love Osiris
176k Subscribers sou youtube

We're Hiring!

Join our team of diverse, passionate people and foster a culture that empowers you to do your best work.

Fondatè RetBranche Academy yo

Edikasyon, Fòmasyon sou entènèt pou biznisman ak antreprenè dijital

James Lissaint

● China Sourcing Specialist
● Global E-Commerce Expert
● 7-figures Amazon Seller.

Nahaël Mélé

● Software Engineer
● Product Designer (UX|UI)
● Freelance Coach

Graner J. Gracius

● Electrical Engineer
● Content Creator
● Crypto Educator

Patnè Nou yo
Konferans sa posib gras ak
Ephicient logoOE logoThe Paak logoPipelinx.co logo